Warunki korzystania

Warunki korzystania

I. Warunki świadczenia usług

Wszystkie postanowienia umowy użytkownika wymienione poniżej (łącznie zwane „umową”) są prawnie wiążące i mają zastosowanie do wszystkich aplikacji zespołu Wanlong.

1. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania, które stanowią umowę o użytkowaniu między Tobą a zespołem Eyewind. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek warunkami umowy, nie używaj, nie instaluj, nie uzyskuj dostępu ani nie używaj aplikacji oraz odinstaluj i usuń wszystkie pliki związane z tym oprogramowaniem. Gdy zdecydujesz się zainstalować, uzyskać dostęp lub korzystać z aplikacji, oznacza to, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki oraz zaakceptowałeś wszelkie warunki wymienione w tym artykule, w tym między innymi naszą politykę prywatności.

2. W przyszłości możemy zmienić lub zmienić niektóre warunki. Jeśli zmienimy te warunki, zaktualizujemy wersję aplikacji, jak wspomniano powyżej zawiadomienie o zmianach w warunkach użytkowania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej aplikacji, oznacza to, że akceptujesz wszelkie zmiany warunków aplikacji.

3. Następujące regulaminy są czynami wyraźnie zabronionymi:

(a) Nie możesz używać tej aplikacji i wszystkich plików w programie do sprzedaży, dzierżawy, dzierżawy, przeniesienia lub innych celów komercyjnych bez zgody zespołu Wanlong.

(b) W ramach prawa nie wolno modyfikować, tłumaczyć, dostosowywać, łączyć, robić imitacji, dezasemblować ani dekompilować żadnego elementu tej aplikacji.

(c) Na podstawie tej aplikacji nie możesz tworzyć aplikacji podobnych do tej aplikacji lub konkurencyjnych komercyjnie w stosunku do tej aplikacji.

(d) Poza przypadkami wyraźnie określonymi, żadna część aplikacji zespołu Wanlong nie może być kopiowana, adaptowana, dzielona, publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.

(e) Zabrania się usuwania lub niszczenia informacji o prawach autorskich lub innych znaków własności. Wszystkie przyszłe wydania, aktualizacje lub wszelkie inne funkcje składowe inne niż jakakolwiek aplikacja (w tym między innymi zakupy aplikacji, dodatkowe funkcje i aktualizacje aplikacji), o ile nie określono inaczej w takich dodatkowych warunkach. Należy przestrzegać wszystkich klauzul niniejszej umowy. Wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności dotyczące zawartości aplikacji muszą być zachowane na wszystkich obrazach plików.

4. Zmiany warunków

Zespół Wanlong ma prawo do modyfikowania, zawieszania lub zakończenia usługi aplikacji lub dowolnej części aplikacji w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zgadzasz się, że po zmodyfikowaniu, zawieszeniu lub zakończeniu tej aplikacji zespół Wanlong nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich.

5. Własność

Dostarczona aplikacja to prawo do korzystania z aplikacji, a nie własność osobista. Zespół Wanlong posiada wszystkie prawa i udziały w tej aplikacji z wyjątkiem treści, w tym wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej. Niniejsze rozporządzenie dotyczy wszystkich wniosków w ramach Wanlong. Niniejsza umowa nie sprzedaje żadnych praw, które nie przenoszą żadnych aplikacji w ramach zespołu Wanlong. Nazwa i logo zespołu Wanlong, jak również nazwy i logo wszystkich aplikacji należą do Wanlong i nie wolno ich używać bez zgody Wanlong. Wanlong ma ostateczne prawo do interpretacji niniejszej umowy.

Po drugie, zawartość danych użytkownika

1. Zawartość typu danych

(a) „Treść” oznacza tekst, grafikę, wzory, obrazy, oprogramowanie, zdjęcia, rysunki, obrazy, oryginalne prace w dowolnej formie oraz informacje lub zamieszczanie, generowanie, udostępnianie lub udostępnianie w inny sposób za pośrednictwem Aplikacji.

(b) „Treści użytkownika” odnoszą się do wszystkich treści i danych dostarczanych przez wszystkich za pośrednictwem aplikacji.

Musisz ponosić wyłączną odpowiedzialność za swoje informacje o użytkowniku i ponosić wszelkie ryzyko związane z informacjami o użytkowniku, w tym ich dokładność, kompletność, poprawność oraz wszelkie ryzyko ujawnienia Twojej prywatności lub prywatności innych stron trzecich. Wszystkie ponosisz Ty. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że Twój profil użytkownika nie narusza warunków użytkowania. Zespół Wanlong nie ma obowiązku tworzenia kopii zapasowych danych użytkowników. Kopie zapasowe wszystkich danych i plików użytkownika są tworzone i zapisywane przez samych użytkowników.

2. Uprawnienia

Przesyłając, przesyłając lub w inny sposób korzystając z dowolnej aplikacji swoich informacji o użytkowniku, dokonujesz automatycznej autoryzacji oraz oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do autoryzacji. Zespół Wanlong posiada wszystkie licencje na treści, na które zezwoliłeś na całym świecie, w tym udzielanie podrzędnych praw licencyjnych: reprodukcja, dystrybucja, publiczne wyświetlanie, produkcja dzieł pochodnych na oryginalnych podstawach, integracja z innymi dziełami lub w inny sposób Wyświetlanie treści użytkownika na inne aplikacje.

Trzy, informacja zwrotna

Bardzo cieszymy się z Waszych opinii, komentarzy i sugestii dotyczących ulepszenia aplikacji. Po przyjęciu opinii i sugestii, które nam przekazujesz, przysługują nam wszelkie prawa. W tym bezpłatne prawa do stałego użytkowania na całym świecie.

cztery. Prawa i obowiązki użytkownika

Podczas korzystania z aplikacji użytkownikom zabrania się używania tej aplikacji do prowadzenia jakichkolwiek nielegalnych lub niewłaściwych działań, w tym między innymi do następujących zachowań:

(1) Naruszenie praw osób trzecich, w tym wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw osobistych, praw do prywatności, praw autorskich do publikacji lub innych praw własności intelektualnej i praw własności.

(2) Naruszenie, zniesławienie handlowe, zniesławienie, fałszywe informacje lub celowe wprowadzenie w błąd

(3) Nękanie, znęcanie się, groźby, krzywdzenie, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe lub zawierające pornografię, nagość i inne brutalne zachowania. Promować przemoc, dyskryminację rasową, uprzedzenia, nienawiść, zachowania raniące jakąkolwiek osobę lub grupę oraz inne obraźliwe zachowania.

(4) Każdy akt krzywdzenia nieletnich

(5) Niezależnie od form komercyjnych lub innych, tworzenie nieautoryzowanych lub autoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, spamu, reklam e-mailowych, nękających informacji, piramid finansowych lub wszelkich duplikatów poczty i spamu w innych formach.

(6) Naruszenie przepisów ustawowych, wykonawczych i umów użytkownika

(7) Zbieraj dane osobowe innych użytkowników, w tym adresy e-mail lub inne dane, bez ich zgody

(8) Naruszenie lub wspieranie jakiegokolwiek naruszenia wszelkich obowiązujących praw lub praktyk, które skutkują odpowiedzialnością cywilną.

Pięć. Prawo autorskie

Aplikacje i zawartość są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zabrania się usuwania, modyfikowania, zasłaniania rejestracji lub rejestrowania jakichkolwiek innych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych lub innych praw własności w towarzyszących aplikacjach i treściach. Dołącz treści użytkownika pochodzące od innych użytkowników. Podczas korzystania z tej aplikacji musisz przestrzegać i przestrzegać informacji o prawach autorskich, materiałów i zakazów dotyczących całej zawartości tej aplikacji.

Sześć. Przejrzyj orzeczenia

Zespół Wanlong ma prawo przeglądać i zarządzać wszystkimi treściami użytkowników. Mamy prawo do usuwania lub modyfikowania treści użytkownika bez powiadomienia.

Siedem. Rozwiązanie umowy

1. O ile niniejsza umowa nie zostanie automatycznie rozwiązana przedwcześnie, zacznie obowiązywać po zainstalowaniu tej aplikacji i będzie prawnie wiążąca.

2. Zespół Wanlong stanowczo przestrzega prawa autorskiego. Przepisy Wanlong: Jeśli jakakolwiek treść użytkownika narusza prawa autorskie innych osób, dostęp użytkownika do tej aplikacji zostanie natychmiast zablokowany lub zakończony, a zespół Wanlong nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej.

3. Po rozwiązaniu niniejszej umowy Twoje prawo do korzystania z aplikacji wygasa ze skutkiem natychmiastowym i powinieneś niezwłocznie usunąć wszelkie dane związane z tą aplikacją. Zespół Wanlong nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści użytkownika lub inne problemy. Nawet po rozwiązaniu niniejszej umowy niektóre jej postanowienia zachowują ważność

8. Linki i materiały stron internetowych osób trzecich

Aplikacja może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Pokazujemy użytkownikom tylko te linki w tej aplikacji i nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za treść, produkty lub usługi tych stron internetowych osób trzecich. Decydując się na korzystanie z linków lub treści linków stron trzecich, musisz sam ponieść wszelkie ryzyko i odpowiedzialność.

Dziewięć. Odszkodowanie

Za wszystkie straty spowodowane przez następujące okoliczności zgadzasz się zrekompensować zespołowi Wanlong i zagwarantować prawa i interesy zespołu Wanlong przed wszelkimi roszczeniami, sporami, sporami sądowymi, odpowiedzialnością, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami. W tym między innymi opłaty prawne i opłaty adwokackie w jakikolwiek rozsądny sposób.

1. Podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania z tej aplikacji lub treści.

2. Twoje treści użytkownika.

3. Naruszasz umowę użytkownika lub naruszasz prawo.

Dziesięć. Zastrzeżenie

Ta aplikacja i jej zawartość są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakiejkolwiek formy gwarancji. W przypadku braku innych ograniczeń wyraźnie wskazujemy, że ta APLIKACJA nie służy żadnemu konkretnemu celowi. Podczas korzystania z tej Aplikacji nie gwarantujemy, że ta aplikacja spełni wszystkie Twoje wymagania podczas użytkowania ani że może być używana w sposób ciągły, bezpieczny i bez błędów itp., bez żadnej gwarancji. Nie zapewniamy żadnej rekompensaty gwarancyjnej za jakość, dokładność, autentyczność oraz kompletność i niezawodność jakichkolwiek treści.

Jedenaście, inne

1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na pozostałe postanowienia niniejszej umowy i nadal będzie miało skutek prawny. Nieważne lub niewykonalne klauzule zachowują moc prawną po ich modyfikacji w zakresie dozwolonym przez prawo.

2. Korzystanie z aplikacji oznacza akceptację niniejszej umowy użytkownika oraz wszystkich załączników.

Zespół Wanlong ma ostateczne prawo do interpretacji niniejszej umowy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: export@wanlongstone.com.

0086-595-22498030

+8613559565818

export@wanlongstone.com

zostaw wiadomość
witamy w Wanlong
Dziękujemy za zapytanie, możesz spodziewać się odpowiedzi w ciągu 24 godzin.